c b   a
 

· Aportem la solució ideal als seus problemes d'humitat.

· Deshumidificadors d'aire per a processos de fabricació industrials, comercials i domèstics, conservació de productes, prevenció de l'oxidació etc.

· Deshumidificadors d'aire per rotor dessecant alimentats per bateries de resistències elèctriques, vapor, oli tèrmic, o cremador de gas natural de combustió directa.

· Deshumidificadors d'aire per condensació frigorífica.

· Humidificadors d'aire per a processos de fabricació industrials, comercials i domèstics, conservació de productes.

· Humidificadors d'injecció de vapor, autoproductors per intercanvi de calor amb vapor de caldera, per intercanvi amb aigua sobrecalentada, elèctrics mitjançant elèctrodes, resistències o cremador de gas, amb descàrrega ambient, conducte, o climatitzador.

· Humidificadors evaporatius per panell de contacte, sistemes d'humidificació d'alta pressió, humidificació i refrigeració evaporativa per atomitzadors pneumàtics i centrífugs.