c b   a
 

· Solucions integrals en instal·lacions solars per al subministrament d'aigua calenta sanitària. Suport als sistemes de calefacció per baixa temperatura. Escalfament de l'aigua del got de les piscines.

· Col·lectors solars plans envidriats amb absorbidor selectiu.

· Col·lectors plans de tub de buit altament selectius.

· Col·lectors plàstics per a piscines.

· Equips compactes per termosifó.

· Sistemes de buidatge automàtic "Drain Back".

· Cobertes solars rectes i corbes concebudes i desenvolupades amb un dobler objectiu: servir com tancament estanc de l'edifici al mateix temps que actuen com captador solar d'elevades prestacions.