c b   a
 

· Descalcificadors automàtics, estadístics, volumètrics, monobloc i bi-bloc, amb o sense sistema d'auto-desinfecció en regeneració, de baix consum de sal.

· Dosificadors progressius de productes anti-incrustació i anti-corrosió.

· Filtres neutralitzadors d'acidesa per a calderes de condensació.