c b   a
 

· Instal·lacions de calefacció central + acs equipades amb generadors d'alt rendiment, baix Nox i condensació, que funcionen amb gasoil, gas natural o propà.

· Emissors de fosa, alumini, panells d'acer, convectors d'alt rendiment, tovaller, etc.

· Sòls radiants super-confortables per a calefacció i refrescament.

· Panells radiants de sostre per a calefacció i refrigeració.

· Bombes de calor aerotèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària.