c b   a
 

· Sistemes inverter de cabal variable de refrigerant (VRF) aire-aire i aire-aigua, amb i sense recuperació de calor.

· Sistemes inverter de cabal variable de refrigerant (VRF) aigua-aire amb doble recuperació de calor.

· Sistemes automàtics de tractament d'aire.

· Plantes refredadores i bombes de calor aire-aigua i aigua-aigua.

· Equips autònoms i partits, tipus conductes equipats, amb o sense control de volum d'aire variable (VAV).

· Equips autònoms aigua-aire-aigua per a la producció simultània d'aigua freda i calenta.

· Multi-splits i splits inverter tipus conductes, casset, sostre, terra, paret, etc.